INFO!! 

Nu finns det nya resultatlistor från
under fliken resultat 

DM 1,2.3,4 och
Sammanställningslistan för 2016 mete

Första Metaredagen 5/5 2016

 Från tjemetet 2016
underfliken resultat

 Kommunmästerskap i mete 2016

       Distriktstävlingsledare:
Inger Skirby
tele: 0491-44 00 66 eller 0705-76 45 31
 
                                          

Kolla alltid på hemsidan det kan ha kommit in ny information om tävlingen  

 
Hemsidan snickras av
Per-Jörgen Jensen

 Epost: pjj@bredband.net 
tele: 0733-28 73 30
Är det något roligt,akut eller intressant ta kontakt med PJ så vi andra får ta del av det.

Gästbok
  

Kolla in denna länk

Adrians fiske

 

Tävlingsinfo
 Inbjudan till tävlingsledararträff

i Ishult 

lördagen den 22 oktober 2016

Nu är det dags att planera för kommande tävlingssäsong 

Vi samlas hemma hos mig i Ishult lördagen den 22 oktober
2016 kl. 10.00-16.00

Kaffe och macka vid ankomsten

Middagen serveras ca : 13.00 samt kaffe vid avslutningen  
ca: 16.00 
kostnad 150 kr per person.

Anmälan senast den 16 oktober 
till Inger Skirby
Telefon 0491-44 00 66 eller 
mobil 070-5764531

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Godkänande av dagordning.
3. Upprop av närvarande
    klubbar.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän.
7. Föregående års protokoll.
8. Redovisning av det gångna
    årets tävlingsverksamhet.
9. Fastställande av vinterns
    tävlingsprogram.
10. Faställande av sommarens
     tävlingsprogram.
11. Val av tävlingsledare samt
      grenansvariga.
12. Val av ansvarig för
      distriktets hemsida.
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.


Varmt välkomna
Hälsninga Inger Skirby